Dlaczego warto wybrać BEZPOL ?  Dlaczego warto wybrać BEZPOL ?    
EFS Europejski Fundusz Społeczny
 • Nasza firma jako jedyna w tej części kraju posiada wpis do Rejestru Placówek Kształcenia ustawicznego. Dzięki temu możemy zawierać umowy z Urzędami Pracy oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, co pozwala na dofinansowanie kosztów szkolenia ze środków Unii Europejskiej.
 •  
 • Stała kadra licząca kilkunastu wykładowców z wieloletnim doświadczeniem i doskonałym przygotowaniem do prowadzenia zajęć zapewnia nam wysoki poziom kształcenia i znakomity wskaźnik zdawalności ezgaminów.
 •  
 • Bardzo dobre rezultaty kształcenia osiągane od wielu lat sprawiają, że szkolenie swoich pracowników powierzają nam znane instytucje, np. ostatnio Narodowy Bank Polski.

Kilka faktów potwierdzających nasze referencje :

 • ponad 900 osób ukończyło u nas kurs na Licencję Pracownika Ochrony od 2002 roku (około 2000 osób od początku działalności)
 • tylko w ubiegłum roku (2008) kurs ukończyło 180 osób

 

EFS Europejski Fundusz Społeczny
 • Nasza firma jako jedyna w tej części kraju posiada wpis do Rejestru Placówek Kształcenia ustawicznego. Dzięki temu możemy zawierać umowy z Urzędami Pracy oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, co pozwala na dofinansowanie kosztów szkolenia ze środków Unii Europejskiej.
 •  
 • Stała kadra licząca kilkunastu wykładowców z wieloletnim doświadczeniem i doskonałym przygotowaniem do prowadzenia zajęć zapewnia nam wysoki poziom kształcenia i znakomity wskaźnik zdawalności ezgaminów.
 •  
 • Bardzo dobre rezultaty kształcenia osiągane od wielu lat sprawiają, że szkolenie swoich pracowników powierzają nam znane instytucje, np. ostatnio Narodowy Bank Polski.

Kilka faktów potwierdzających nasze referencje :

 • ponad 900 osób ukończyło u nas kurs na Licencję Pracownika Ochrony od 2002 roku (około 2000 osób od początku działalności)
 • tylko w ubiegłum roku (2008) kurs ukończyło 180 osób

 

   
  
Ochrona fizyczna  Ochrona fizyczna    

Proponujemy ochronę obiektów i terenu w systemie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego. Zobacz więcej ...

Proponujemy ochronę obiektów i terenu w systemie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego. Zobacz więcej ...

   
  
Konwoje  Konwoje    

Oferujemy również konwojowanie wartości pieniężnych przez umundurowanych i uzbrojonych konwojentów z licencją Pracownika Ochrony . Zobacz więcej ...

Oferujemy również konwojowanie wartości pieniężnych przez umundurowanych i uzbrojonych konwojentów z licencją Pracownika Ochrony . Zobacz więcej ...

   
  
Systemy alarmowe  Systemy alarmowe    

Montujemy instalacje systemów alarmowych i oferujemy zdalne monitorowanie ich stanu, powiadamianie o zdarzeniach oraz sprawdzanie obiektu przez przyjazd Patrolu Interwencyjnego w przypadku alarmu. Więcej informacji ...

Montujemy instalacje systemów alarmowych i oferujemy zdalne monitorowanie ich stanu, powiadamianie o zdarzeniach oraz sprawdzanie obiektu przez przyjazd Patrolu Interwencyjnego w przypadku alarmu. Więcej informacji ...

   
  
Szkolenia  Szkolenia    

Prowadzimy profesjonalne kursy na Licencję Pracownika Ochrony 1-go i 2-go stopnia, członków służby porządkowej i informacyjnej oraz kierowników do spraw bezpieczeństwa.

 

Prowadzimy profesjonalne kursy na Licencję Pracownika Ochrony 1-go i 2-go stopnia, członków służby porządkowej i informacyjnej oraz kierowników do spraw bezpieczeństwa.

 

   
  
Licencja Pracownika Ochrony  Licencja Pracownika Ochrony    

Licencja Pracownika Ochrony to dokument państwowy, którego zasady wydawania określa Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 78 poz. 511. Potwierdza on posiadanie wiedzy i praktycznych umiejętności nabytych w trakcie szkolenia oraz zweryfikowanych egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele właściwej Wojewódzkiej Komendy Policji.

 


Licencja Pracownika Ochrony uprawnia posiadacza m.in. do użycia środków przymusu bezpośredniego (w ściśle określonych okolicznościach), nadzorowania pracy innych pracowników ochrony (nieposiadających licencji), konwojowania wartości pieniężnych i wielu innych (szczegóły w art. 26 Ustawy o Ochronie Osób i Mienia).

 


Dlatego właśnie pracownicy posiadający tego rodzaju dokument są poszukiwani przez każdą agencję ochrony i łatwiej im znaleźć zatrudnienie.

Licencja Pracownika Ochrony to dokument państwowy, którego zasady wydawania określa Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 78 poz. 511. Potwierdza on posiadanie wiedzy i praktycznych umiejętności nabytych w trakcie szkolenia oraz zweryfikowanych egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele właściwej Wojewódzkiej Komendy Policji.

 


Licencja Pracownika Ochrony uprawnia posiadacza m.in. do użycia środków przymusu bezpośredniego (w ściśle określonych okolicznościach), nadzorowania pracy innych pracowników ochrony (nieposiadających licencji), konwojowania wartości pieniężnych i wielu innych (szczegóły w art. 26 Ustawy o Ochronie Osób i Mienia).

 


Dlatego właśnie pracownicy posiadający tego rodzaju dokument są poszukiwani przez każdą agencję ochrony i łatwiej im znaleźć zatrudnienie.

   
 Drukuj   
 Nasze szkolenia    

Centrum Szkolenia Pracowników Ochrony PPHU BezPol Sp. z o.o. prowadzi profesjonalne i rzetelne szkolenia już od kilkunastu lat.

 

Działalność naszego Centrum prowadzona jest na podstawie wpisu do rejestru placówek kształcenia ustawicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z czerwca 1995 roku oraz w oparciu o program MSWiA zawarty w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7.08.1998 r.
W chwili obecnej prowadzimy szkolenia na terenie woj. podkarpackiego.

 

Jednorazowe szkolenie trwa ok. trzech miesięcy i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (samoobronę i techniki interwencji, wyszkolenie strzeleckie, pierwszą pomoc). Zajęcia odbywają się w środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele w wymiarze ok. siedmiu godzin dziennie.


Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę wykładowców i trenerów, co wpływa na bardzo dobre wyniki naszych słuchaczy podczas egzaminów licencyjnych. Ukończenie kursu potwierdza świadectwo, które jest niezbędnym dokumentem uprawniającym do złożenia państwowego egzaminu na licencję I bądź II stopnia pracownika ochrony.

Centrum Szkolenia Pracowników Ochrony PPHU BezPol Sp. z o.o. prowadzi profesjonalne i rzetelne szkolenia już od kilkunastu lat.

 

Działalność naszego Centrum prowadzona jest na podstawie wpisu do rejestru placówek kształcenia ustawicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z czerwca 1995 roku oraz w oparciu o program MSWiA zawarty w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7.08.1998 r.
W chwili obecnej prowadzimy szkolenia na terenie woj. podkarpackiego.

 

Jednorazowe szkolenie trwa ok. trzech miesięcy i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (samoobronę i techniki interwencji, wyszkolenie strzeleckie, pierwszą pomoc). Zajęcia odbywają się w środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele w wymiarze ok. siedmiu godzin dziennie.


Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę wykładowców i trenerów, co wpływa na bardzo dobre wyniki naszych słuchaczy podczas egzaminów licencyjnych. Ukończenie kursu potwierdza świadectwo, które jest niezbędnym dokumentem uprawniającym do złożenia państwowego egzaminu na licencję I bądź II stopnia pracownika ochrony.

   
 Drukuj   
Najczęściej zadawane pytania  Najczęściej zadawane pytania    
 • Jakie rodzaje kursów prowadzimy ?

      Aktualnie prowadzimy następujące kursy:

         - Kurs na licencję Pracownika Orchrony I-go stopnia

         - Kurs na licencję Pracownika Ochrony II-go stopnia

         - Kurs uzupełniający na licencję II-go stopnia dla posiadaczy licencji stopnia I-go

         - Kurs na kierownika do spraw bezpieczeństwa

         - Kurs na członków służby porządkowej oraz informacyjnej

 • Jaki jest czas trwania kursu ?

      Kurs na licencję Pracownika Ochrony I stopnia trwa około 2 miesięcy a na II stopnia około 3 miesięcy. Wszystkie 3 wymienione wyżej rodzaje kursów prowadzone są równolegle.

      Kurs na członków służ porządkowych i kierowników do spraw bezpieczeństwa trwa około miesiąca.

 • W jakie dni prowadzone są zajęcia ?
 • Gdzie odbywają się zajęcia ?

      Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu : we środy, czwartki, piątki, soboty oraz niedziele.

      Większość zajęć odbywać się będzie w siedzibie naszej firmy, w Rzeszowie, ul. Lwowska 39.

 • Czy jest wymagane zaświadczenie o niekaralności ?

      Nie wymagamy takiego zaświadczenia do rozpoczęcia kursu.

      Należy jednak pamiętać, że osoba figurująca w Rejestrze Skazanych nie zostanie dopuszczona do egzaminu.

 • Czy jest wymagana matura ?

      Nie. Konieczne jest jedynie ukończenie szkoły średniej, i to wyłącznie w przypadku zdawania na licencję II-go stopnia.

 • Jakie rodzaje kursów prowadzimy ?

      Aktualnie prowadzimy następujące kursy:

         - Kurs na licencję Pracownika Orchrony I-go stopnia

         - Kurs na licencję Pracownika Ochrony II-go stopnia

         - Kurs uzupełniający na licencję II-go stopnia dla posiadaczy licencji stopnia I-go

         - Kurs na kierownika do spraw bezpieczeństwa

         - Kurs na członków służby porządkowej oraz informacyjnej

 • Jaki jest czas trwania kursu ?

      Kurs na licencję Pracownika Ochrony I stopnia trwa około 2 miesięcy a na II stopnia około 3 miesięcy. Wszystkie 3 wymienione wyżej rodzaje kursów prowadzone są równolegle.

      Kurs na członków służ porządkowych i kierowników do spraw bezpieczeństwa trwa około miesiąca.

 • W jakie dni prowadzone są zajęcia ?
 • Gdzie odbywają się zajęcia ?

      Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu : we środy, czwartki, piątki, soboty oraz niedziele.

      Większość zajęć odbywać się będzie w siedzibie naszej firmy, w Rzeszowie, ul. Lwowska 39.

 • Czy jest wymagane zaświadczenie o niekaralności ?

      Nie wymagamy takiego zaświadczenia do rozpoczęcia kursu.

      Należy jednak pamiętać, że osoba figurująca w Rejestrze Skazanych nie zostanie dopuszczona do egzaminu.

 • Czy jest wymagana matura ?

      Nie. Konieczne jest jedynie ukończenie szkoły średniej, i to wyłącznie w przypadku zdawania na licencję II-go stopnia.

   
 Drukuj   
Wymagania  Wymagania    

Kandydaci na kurs pracownika ochrony powinni posiadać:

 • ogólną sprawność psycho-fizyczną,
 • ukończone 21 lat,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. tylko I-go stopnia Licencji),
 • niekaralność
 • wykształcenie minimum średnie (dotyczy II stopnia)

Kandydaci na kurs kierownika do spraw bezpieczeństwa powinni posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia.

Kandydaci na kurs pracownika ochrony powinni posiadać:

 • ogólną sprawność psycho-fizyczną,
 • ukończone 21 lat,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. tylko I-go stopnia Licencji),
 • niekaralność
 • wykształcenie minimum średnie (dotyczy II stopnia)

Kandydaci na kurs kierownika do spraw bezpieczeństwa powinni posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia.

   
 Drukuj   
Pytania ?  Pytania ?    

Bliższe informacje dostępne pod numerami tel. :

 • 17 857-81-21 wew. 21
 • 17 857-81-31 wew. 21
 • 609-282-235

 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 .

Bliższe informacje dostępne pod numerami tel. :

 • 17 857-81-21 wew. 21
 • 17 857-81-31 wew. 21
 • 609-282-235

 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 .

   
  
Zgłoszenie  Zgłoszenie    

Osoby zgłaszające się do uczestnictwa w Kursie powinny wypełnić Kwestionariusz Osobowy.

Czysty formularz można pobrać na naszej stronie : POBIERZ [ZAPISZ] .

 

Formularz można wypełnić :

 • ręcznie, czytelnym pismem (po wydrukowaniu) - i dostarczyć do naszej siedziby w Rzeszowie
 • elektronicznie (przy użyciu komputera) - i przesłać na adres bezpol@onet.pl , umieszczając w tytule wiadomości informację "FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS"

Formularz jest w formacie Microsoft Office 2000/XP i w takim samym formacie powinien zostać przesłany do nas.

Do otwarcia formularza można użyć darmowego pakietu OpenOffice (link : oficjalna strona programu OpenOffice ).

 

[spampoison]

Osoby zgłaszające się do uczestnictwa w Kursie powinny wypełnić Kwestionariusz Osobowy.

Czysty formularz można pobrać na naszej stronie : POBIERZ [ZAPISZ] .

 

Formularz można wypełnić :

 • ręcznie, czytelnym pismem (po wydrukowaniu) - i dostarczyć do naszej siedziby w Rzeszowie
 • elektronicznie (przy użyciu komputera) - i przesłać na adres bezpol@onet.pl , umieszczając w tytule wiadomości informację "FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS"

Formularz jest w formacie Microsoft Office 2000/XP i w takim samym formacie powinien zostać przesłany do nas.

Do otwarcia formularza można użyć darmowego pakietu OpenOffice (link : oficjalna strona programu OpenOffice ).

 

[spampoison]

   
 Drukuj